Om Oss

Välkommen till

Sveriges Urmakareförbund

Historian om Sveriges Urmakareförbund


HUR DET HELA BÖRJADE


C.A. Paterson bildade tillsammans med några Göteborgsurmakare Göteborgs Urmakareförening år 1889. Tanken fanns på en liknande förening i hela landet. Tidigare fanns både Stockholms Urmakaresocietet, bildat 1857, och det år 1884 bildade Stockholms Urmakareförening.

 

Paterson registrerade urmakarna som en egen sektion på det stora industrimötet, och den 19 augusti 1891 samlades en samling intresserade urmakare under just det protokollförda namnet "Urmakare-sektionen".

Herr Patersson öppnade det historiska sammanträdet. J.G. Linderoth valdes till ordförande och Bror Ericsson till sekreterare.

Man beslöt att bjuda alla registrerade urmakare i landet till ett möte i Stockholm för att diskutera frågan om en rikssammanslutning.


Mötet i Stockholm hölls den 9 juli år 1892 och det kom att bli SUF:s födelsedag. Ett 40-tal urmakare kom från hela landet. J.G. Linderoth öppnade mötet och valdes även enhälligt till SUF:s förste ordförande.

Stadgar Sveriges Urmakareförbund

Några milstolpar i SUFs Historia


Under förbundets snart 130 åriga historia har det funnits många viktiga händelser.

Nedan är ett urval av dessa.

9 JULI 1892


Mötet för urmakare i Stockholm som blev starten för allting, där J.G. Linderoth valdes till förbundets första ordförande. 

mer info kommer

mer info


Mer info

31 MAJ 1948 INVIGNINGEN AV FÖRBUNDETS NYA URMAKARSKOLA


Då invigdes förbundets egen vackra och för dåtiden modernt inredda skolhusbyggnad i Borensberg för sitt ändamål att tjäna urmakarkonsten i Sverige och därmed möjliggöra för vårat förnämliga hantverk att fylla sin betydelsefulla och oumbärliga uppgift i svenskt samhällsliv. 


/Svensk Urmakeritidning Augusti 1948

MER INFO KOMMER 


Mer info kommer

Mer info kommer


Mer info kommer

Sveriges Urmakareförbund

Ett yrkesförbund för Urmakare i Sverige 


En organisation som aktivt arbetar för att yrket ska få bra förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Ett yrkesförbund som är kunnigt och agerar remissinstans mot myndigheter.


KONTAKTA OSS


Adress:

Olofsfors 406, 914 91 Nordmaling 


Mejl:

kontaktsuf@gmail.com


Telefon:

070-241 3218

Telefontid 12-14 Ons - Fre

Övrig tid nås vi via mejl


SOCIALT

 

Facebook

 

Instagram

Copyright Sveriges Urmakareförbund © All Rights Reserved