Styrelsen

Välkommen till

Sveriges Urmakareförbund

Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Urmakareförbund

Per-Erik Bylund

Som 20-åring påbörjade jag min urmakarbana och tog upp släktyrket efter min morfar som var verksam i Uppsala. Har jobbat i Tranås och Karlstad, varit delägare i Nilax, men framförallt varit urmakarlärare i Vännäs i 18-år.

Numera är jag även mästare i yrket och driver urmakeri i Olofsfors, där jag också har förbundets museum i mina lokaler!

Att vara urmakare är det bästa yrke man kan ha, ett underbart hantverk!

Att det ska finnas ett regelverk som säger vad det krävs för att kalla sig urmakare, bra utbildningsmöjligheter och bra förutsättningar för att bedriva yrket, var det som gjorde att jag engagerade mig i SUF.

Enbart genom ett fungerande yrkesförbund kan detta vara möjligt så bli medlem du också!

Stefan Isaksson

Mitt namn är Stefan, jag bor och arbetar i Stockholm.

Jag genomförde min mästarbrevsutbildning och blev godkänd hösten 2018.

År 2008 så tog jag mitt gesällbrev efter att ha studerat först på Liljaskolan i Vännäs och sedan gick jag sista gessälåret  på urmakarskolan i Borensberg. Idag arbetade jag som urmakare och säljare på en stor Ur butik i Stockholm.


För mig är det viktigt att vara med i Sveriges Urmakareförbund SUF för att vår lilla och unika yrkesgrupp tillsamman möjliggör bevarande av detta fina hantverksyrke och dess historia.

Ingemar Forsberg

1995 gick jag ut urmakeriutbildningen på Liljaskolan i Vännäs. Sen dess har jag arbetat som urmakare. Jag bor och arbetar i Skellefteå. Gesällbrev och mästarbrev inom yrket.


Jag har varit medlem i styrelsen för Urmakeriförbundet i snart 2 år. Jag tycker vi ska arbeta för att ha ett bra klimat för urmakare i Sverige ,och säkra att detta hantverk får fortsatta finnas.

Genom sammanhållning och att alla urmakare är medlemmar i förbundet så vill vi jobba för just detta.

Allan Allkärlind

Jag har varit i UR-branschen sedan jag var 13år. Började i min Morfars och Mormors Uraffär, Ågrens Ur i Nordmaling. Ganska snart började jag skruva i väckarur och väggur och intressera mig för urmakaryrket. Jag sökte sedan till Ur och Mikro utbildningen i Vännäs. Tog mitt Gesällbrev där och gjorde sedan min militärtjänst i Boden. Jag fick jobb som Urmakare i Umeå där jag arbetade i totalt 5+18 år.  Sålde nya klockor och lagade allt som kom in till oss. Gammalt, nytt, lyxig, mode eller enkelt. Att få hjälpa människor med sina kära ägodelar har varit en stor drivkraft. För ett år sedan fick jag erbjudande om nya utmaningar i livet, som jag kände att jag vill prova på. Numera jobbar jag med att produktsäkra medicinsk utrustning på ett större företag i Umeå. Tycker att urmakaryrkets framtid måste säkerhetsställas och vill därför bidar med min erfarenhet och kunskap i SUF


Sveriges Urmakareförbund

Ett yrkesförbund för Urmakare i Sverige 


En organisation som aktivt arbetar för att yrket ska få bra förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Ett yrkesförbund som är kunnigt och agerar remissinstans mot myndigheter.


KONTAKTA OSS


Adress:

Olofsfors 406, 914 91 Nordmaling 


Mejl:

kontaktsuf@gmail.com


Telefon:

070-241 3218

Telefontid 12-14 Ons - Fre

Övrig tid nås vi via mejl


SOCIALT

 

Facebook

 

Instagram

Copyright Sveriges Urmakareförbund © All Rights Reserved