Bli Medlem

Välkommen till

Sveriges Urmakareförbund

Varför ska man vara medlem?

Orsaken att vilja vara medlem varierar självklart mellan olika personer, men här kommer några bra anledningar!


1. Du blir medlem i ett förbund som aktivt arbetar för att yrket ska få bra förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Ett yrkesförbund som är kunnigt och agerar remissinstans mot myndigheter.


2. Du får någon att kontakta och som hjälper dig.


3. SUF utser, administrerar och finansierar Yrkesnämnden. Nämnden granskar gesällprov och urmakarutbildningar, för att se att de lever upp till de krav på yrket som SUF ställer.


4. Du får dekaler att fästa på din verkstad/butik så att dina kunder kan se att du är medlem i ett förbund som ställer höga krav på sina medlemmar, angående kvalitet och yrkeskunnande. Förbundet får ofta frågan från undrande kunder, om var de kan anlita en urmakare som är medlem av SUF.


5. Medlemmar med butik/verkstad blir också medlem i Hantverkarna och får därmed ta del av deras förmåner. Gå in på http://www.hantverkarna.se/sidor/formaner/ och se. Som medlem i Hantverkarna kan du också anmäla dig till deras sökregister över hantverkare i Sverige.


6. Du får gratis annonsera på förbundets hemsida http://www.suf.se/ 


7. Du får tillgång till förbundets urmakarforum på facebook. Platsen där vi diskuterar yrkesrelaterade frågor, hjälper varandra med problem och reservdelar.


8. Du har en speciell kontaktperson att vända dig till på Handels, angående fackliga frågor!


9. Du hjälper till att bevara urmakaryrkets historia, genom att ge förbundet möjlighet att fortsatt behålla SUFs urmakerimuseum. http://https://olofsforsur.se/museum


Känns som om jag skulle kunna fortsätta än längre, men avslutar här med att säga, att ju fler medlemmar vi blir desto större chans att vi kan arbeta fram fler förmåner med medlemskapet. Önskemål inför framtiden vore någon form av transportförsäkring och någon form av självriskreducering för de som drabbas av stöld och skadegörelse, vad tycker du vi ska arbeta för?

Pris för medlemsskap

MEDLEMSSKAP 

Medlemsskap i Sveriges Urmakareförbund för ett år för dig som är urmakare med gesällbrev.

 300kr / år


FÖR DIG MED VERKSTAD / BUTIK

Om du eller din anställde urmakare är medlem i förbundet så kan du ansluta din verkstad/butik, för en serviceavgift.


750,50 kr exkl. moms/år

(avdragsgillt)


Sveriges Urmakareförbund

Ett yrkesförbund för Urmakare i Sverige 


En organisation som aktivt arbetar för att yrket ska få bra förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Ett yrkesförbund som är kunnigt och agerar remissinstans mot myndigheter.


KONTAKTA OSS


Adress:

Olofsfors 406, 914 91 Nordmaling 


Mejl:

kontaktsuf@gmail.com


Telefon:

070-241 3218

Telefontid 12-14 Ons - Fre

Övrig tid nås vi via mejl


SOCIALT

 

Facebook

 

Instagram

Copyright Sveriges Urmakareförbund © All Rights Reserved