Medlemskap

Ett  medlemsskap för alla!

ORDINARIE MEDLEMSSKAP 

Medlemsskap i Sveriges Urmakareförbund för ett år för dig som är urmakare med gesällbrev.

 


400kr / år


STÖDMEDLEM

Om du inte är urmakare eller student kan du bli stödmedlem utan rösträtt för att stödja förbundets arbete och urmakaryrkets framtid.


300kr / år


FÖRETAGSMEDLEMSSKAP 

Var med och säkerställ att det urbildas urmakare med hög kvalitet som kan bidra till branchens framtid. 
750kr / år


FÖR DIG SOM STUDENT

Om du studerar till urmakare kan du bli medlem gratis utan rösträtt.


0kr / år


Därför ska du bli medlem!

Orsaken att vilja vara medlem varierar självklart mellan olika personer, men här kommer några bra anledningar!


1. Var med och säkerställ en hög kvalitet på gesällutbildningen och kunskapsnivån för urmakare.


2. Du blir medlem i ett förbund som aktivt arbetar för att yrket ska få bra förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Ett yrkesförbund som är kunnigt och agerar remissinstans mot myndigheter.


2. Du får någon att kontakta och som hjälper dig.


3. SUF utser, administrerar och finansierar Yrkesnämnden. Nämnden granskar gesällprov och urmakarutbildningar, för att se att de lever upp till de krav på yrket som SUF ställer.


4. Du får dekaler att fästa på din verkstad/butik så att dina kunder kan se att du är medlem i ett förbund som ställer höga krav på sina medlemmar, angående kvalitet och yrkeskunnande. Förbundet får ofta frågan från undrande kunder, om var de kan anlita en urmakare som är medlem av SUF.


5. Medlemmar med butik/verkstad blir också medlem i Hantverkarna och får därmed ta del av deras förmåner. Gå in på http://www.hantverkarna.se/sidor/formaner/ och se. Som medlem i Hantverkarna kan du också anmäla dig till deras sökregister över hantverkare i Sverige.


6. Du får gratis annonsera på förbundets hemsida http://www.suf.se/ 


7. Du får tillgång till förbundets urmakarforum på facebook. Platsen där vi diskuterar yrkesrelaterade frågor, hjälper varandra med problem och reservdelar.


8. Du hjälper till att bevara urmakaryrkets historia, genom att ge förbundet möjlighet att fortsatt behålla SUFs urmakerimuseum. http://https://olofsforsur.se/museum


Känns som om jag skulle kunna fortsätta än längre, men avslutar här med att säga, att ju fler medlemmar vi blir desto större chans att vi kan arbeta fram fler förmåner med medlemskapet. Önskemål inför framtiden vore någon form av transportförsäkring och någon form av självriskreducering för de som drabbas av stöld och skadegörelse, vad tycker du vi ska arbeta för?