Om Oss

Vad är Sveriges Urmakareförbund?

Sveriges Urmakareförbund (SUF) bildat 1892, är en ideell förening och ett rent yrkesförbund.
SUF har till syfte att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen.

Medlemmarna i SUF är utbildade urmakare med svenskt gesällbrev.
SUF arbetar med att vårda och förvalta urmakaryrkets historia i Sverige, detta arbete leds av SUFs museinämnd.

Vi har också som uppgift att säkra yrkets framtid genom att organisera och bedöma gesällprov i urmakaryrket. Det är SUFs yrkesnämnd som utför bedömningen. Yrkesnämnden beslutar över vilka kunskapskriterier som krävs för att få ett godkänt gesällbrev.Senaste nytt!


ÅRSMÖTE I URMAKARFÖRBUNDET


Den22a april hade vi årsmöte i Urmakarförbundet. Mötet var på Urmakarskolan i Motala som hade Öppet hus och visade upp sitt arbete. Mötet var välbesökt och trevligt. Vi beslutade att ha årsmöte varje år. Vi gjorde även ett fyllnadsval till Yrkesnämnden och beslutade att inleda arbetet med att uppdatera bedömningen av gesällsystemet. Efter mötet hade vi en trevlig middag tillsammans med fina tal och berättelser från då och nu.


Bilder från årsmötet:

Historian om Sveriges Urmakareförbund


HUR DET HELA BÖRJADE


C.A. Paterson bildade tillsammans med några Göteborgsurmakare Göteborgs Urmakareförening år 1889. Tanken fanns på en liknande förening i hela landet. Tidigare fanns både Stockholms Urmakaresocietet, bildat 1857, och det år 1884 bildade Stockholms Urmakareförening.

 

Paterson registrerade urmakarna som en egen sektion på det stora industrimötet, och den 19 augusti 1891 samlades en samling intresserade urmakare under just det protokollförda namnet "Urmakare-sektionen".

Herr Patersson öppnade det historiska sammanträdet. J.G. Linderoth valdes till ordförande och Bror Ericsson till sekreterare.

Man beslöt att bjuda alla registrerade urmakare i landet till ett möte i Stockholm för att diskutera frågan om en rikssammanslutning.


Mötet i Stockholm hölls den 9 juli år 1892 och det kom att bli SUF:s födelsedag. Ett 40-tal urmakare kom från hela landet. J.G. Linderoth öppnade mötet och valdes även enhälligt till SUF:s förste ordförande.

Stadgar Sveriges Urmakareförbund

Några milstolpar i SUFs Historia


Under förbundets snart 130 åriga historia har det funnits många viktiga händelser.

Nedan är ett urval av dessa.

9 JULI 1892


Mötet för urmakare i Stockholm som blev starten för allting, där J.G. Linderoth valdes till förbundets första ordförande. 

mer info kommer

mer info


Mer info

31 MAJ 1948 INVIGNINGEN AV FÖRBUNDETS NYA URMAKARSKOLA


Då invigdes förbundets egen vackra och för dåtiden modernt inredda skolhusbyggnad i Borensberg för sitt ändamål att tjäna urmakarkonsten i Sverige och därmed möjliggöra för vårat förnämliga hantverk att fylla sin betydelsefulla och oumbärliga uppgift i svenskt samhällsliv. 


/Svensk Urmakeritidning Augusti 1948